Algemene voorwaarden

Het is onze visie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, digitalisering en innovatie in de hulpverlening-/zorgbranche. Op HulpverleningNet.nl centraliseren wij specifieke segmenten van het Nederlandse zorgaanbod, zodat zorgbehoevenden zo snel als mogelijk de juiste zorg krijgen. In deze gebruikersovereenkomst leest u hoe wij van HulpverleningNet en u als Gebruiker de veiligheid op het platform van HulpverleningNet zullen waarborgen.

Inhoudsopgave

 1. 1. Welkom bij HulpverleningNet
 2. 2. Bescherming van uw privacy, persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens
 3. 3. Overeenkomst tussen de Gebruikers van HulpverleningNet
 4. 4. Verplichtingen
 5. 5. Rechten en beperkingen HulpverleningNet
 6. 6. Aansprakelijkheid en beperking
 7. 7. Duur en beëindiging
 8. 8. Algemene voorwaarden
 9. 9. Gedragsregels van HulpverleningNet
 10. 10. Contact en klachten
 1. Welkom bij HulpverleningNet

  Welkom bij de website www.hulpverleningnet.nl. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 01-04-2023 van toepassing op het gebruik van de website hulpverleningnet.nl. Dit geldt zowel voor zowel computers als mobiele apparaten en overige software applicaties, op alle diensten die HulpverleningNet aanbiedt en op alle overeenkomsten die HulpverleningNet aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

  1.1 Contractuele overeenkomst

  Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van hulpverleningnet.nl, stemt u in met onze voorwaarden. Op het gebruik van onze Producten zijn ook het cookie- en privacy beleid van HulpverleningNet van toepassing. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van uw persoonlijke gegevens.
  Indien u zich aanmeldt/registreert op het platform van hulpverleningnet.nl en uzelf toegang verschaft tot het gebruik van onze Producten (zie producten beschrijving), stemt u ermee in dat u een bindend juridisch contract aangaat met HulpverleningNet. Dit is ook geldig indien u onze Producten namens een bedrijf gebruikt. Wenst u liever niet in te stemmen met deze Gebruikersovereenkomst (contract), is het van belang dat u zich niet voor aanmeldt/registreert (e.d.). U dient uzelf geen toegang te verschaffen tot de Producten van HulpverleningNet of deze anderszins te gebruiken. Wanneer u de Gebruikersovereenkomst (contract) wilt beëindigen, kunt u dit doen op elk gewenst moment. Dit kan door u account te sluiten en de Producten van HulpverleningNet niet langer te openen of te gebruiken.

1.1.2 Producten

Deze Gebruikersovereenkomst (contract) is van toepassing op hulpverleningnet.nl en overige HulpverleningNet-websites, berichten en Producten waarin wordt aangegeven dat ze aangeboden worden onder deze Gebruikersovereenkomst/Producten (contract). Dit geldt ook voor de gegevensverzameling voor de Producten buiten de website hulpverleningnet.nl, met als voorbeeld advertenties. We maken onderscheid tussen twee verschillende gebruikers. Een geregistreerde gebruiker van onze Producten noemen wij ‘’Lid’’. Een niet geregistreerde gebruiker noemen wij ‘’Bezoeker’’.

Dit Contract is van toepassing op Leden en Bezoekers.

 • Het Privacybeleid(met inbegrip van ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in het Privacybeleid wordt verwezen) en de updates zijn van toepassing op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van u als Lid of Bezoeker van onze Producten.

  1.2. Betreft ‘’Leden’’ en ‘’Bezoekers’’

  Op het moment dat u zich aanmeldt/registreert en lid wordt van HulpverleningNet, wordt u als Lid geacht. Zodra u ervoor kiest om u niet aan te melden/-registreren voor de Producten van HulpverleningNet, heeft u toegang tot bepaalde functies van hulpverlenignet.nl als Bezoeker.

  1.3. Wijzigingen

  Wij (HulpverleningNet) hebben de mogelijkheid om de Gebruikersovereenkomst (contract), ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid aan te passen. Op het moment dat er dergelijke wijzigingen worden aangebracht, zorgen wij ervoor dat u van deze wijzigingen op de hoogte wordt gebracht. Zo krijgt u de kans om de wijzigingen te lezen voordat de wijzigingen definitief worden doorgevoerd. De wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. U heeft de mogelijkheid om uw account te sluiten, zodra u het niet eens bent met de wijzigingen. Bent u akkoord, kunt u gebruik blijven maken van de Porducten van HulpverleningNet. Indien u ervoor kiest om onze Producten te blijven gebruiken, nadat HulpverleningNet de wijzigingen in de voorwaarden te kennen heeft gebracht bij de Leden en Bezoekers, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de aangegeven ingangsdatum.

  2. Bescherming van uw privacy, persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens

  In de Privacyverklaring van HulpverleningNet wordt er uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Ook lichten we hierin toe hoe we uw privacy beschermen op het moment dat u hulpverleningnet.nl bezoekt, als Lid of Bezoeker. Hulpverleninget verwerkt namelijk uw persoonsgegevens. We doen dit volgens de Nederlandse wetten en regels.

  3. Overeenkomst tussen de Gebruikers van HulpverleningNet

  HulpverleningNet ondersteund B2B Gebruikers van het platform om hun cliëntinstroom en -uitstroom te optimaliseren. B2C Gebruikers kunnen zowel met- als zonder registratie gebruik maken van het platform.
  Het platform van HulpverleningNet vergroot de kans dat zorgaanbieders (B2B) sneller worden gevonden door verwijzers, zorgprofessionals en verwijzende zorgaanbieders. HulpverleningNet doet echter geen beloftes dat Gebruikers de juiste partijen kunnen vinden voor een samenwerking. Uiteraard streven wij naar de optimalisatie van de effectiviteit van het HulpverleningNet platform.
  Indien er een samenwerking ontstaat tussen Gebruikers (en Bezoekers) die verder reikt dan het platform van HulpverleningNet, speelt HulpverleningNet geen verdere rol in deze samenwerking. HulpverleningNet is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke samenwerking en is niet aansprakelijk. Gebruikers en Bezoekers kunnen hun ontevredenheid over andere Gebruikers wel aankaarten bij HulpverleningNet, waarna er een onderzoek wordt gestart. Hiervoor kunt u mailen naar klachten@hulpverleningnet.nl.

  4. Verplichtingen

  4.1. Productvoorwaarden


  Indien u de Producten van Hulpverleningnet gebruikt stemt u met het volgende in:

  • U erkent en stemt ermee in dat HulpverleningNet het recht behoudt om bepaalde functies of toegang tot de producten te beperken of op te schorten in geval van schending van deze voorwaarden, onwettige activiteiten, of om de integriteit en beveiliging van de HulpverleningNet-diensten te waarborgen.

  • Het is ten strengste verboden om valse gegevens te verstrekken bij het maken van een account. HulpverleningNet behoudt zich het recht voor om accounts die onjuiste informatie bevatten onmiddellijk te schorsen of te beëindigen.

  4.2. Uw account

  Als Lid bent u tevens accounthouder. Hierdoor stemt u in met het volgende:

  • U houdt zich aan de wet, de gedragsregels volgens hulpverleningnet.nl en de beleidslijnen die zijn opgesteld voor het professionele gebruik van HulpverleningNet.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteit op uw account. Dit is uiteraard niet het geval wanneer u een vorm van misbruik meldt.
  • U gebruikt een sterk wachtwoord en gaat hier voorzichtig mee om. De omgang van het wachtwoord is vertrouwelijk, waardoor men er geen misbruik van kan maken.
  • U draagt uw account niet over of een deel hiervan aan anderen.

  4.3. Betalingen (B2B)

  • Indien u een van onze betaalde Producten aanschaft, stemt u in met de betaling van de toepasselijke kosten en belastingen aan HulpverleningNet. Ook stemt u in met de voorwaarden van betaling die specifiek gelden voor onze betaalde Producten. Op het moment dat u deze kosten niet betaald, worden de betaalde Producten van uw account beëindigd.
  U stemt in met de volgende zaken:

  • Indien u als zorgaanbieder een account aanmaakt, worden de toepasselijke kosten en belastingen aan het begin van elke periode automatisch afgeschreven. U dient uw account op te zeggen voor de afgesproken verlengingsdatum, als u toekomstige kosten wilt voorkomen. U kunt uw account in de instellingen van uw profiel opzeggen.

  • Wij, HulpverleningNet hebben de mogelijkheid om verschuldigde belasting in rekening te brengen op basis van de betalingsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een abonnement afsluit.

  • Het is voor ons mogelijk om uw betalingsmethode op te slaan en de verschuldigde bedragen hiervan blijven afschrijven.

  • Het is mogelijk om uw facturen te zien. Via de instellingen van uw HulpverleningNet-account onder de Facturen.

  4.4. Berichten/notificaties en bekendmakingen

  U stemt ermee in dat we u op de volgende manieren berichten en bekendmakingen kunnen doen toekomen: 

  • Via het door u opgegeven E-mailadres. U gaat ermee akkoord om uw contactgegevens up-to-date te houden.

  Via de instellingen kunt u deze berichtgevingen beperken.

  4.5. Delen van gegevens

  Via ons Product heeft u de mogelijkheid om in-mailberichten te versturen en gegevens te delen met (B2B) zorgaanbieders. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om zorgvuldig om te gaan met het delen van cliëntgegevens en gerelateerde informatie. HulpverleningNet benadrukt dat u, als gebruiker van het Product, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het delen van dergelijke gegevens. HulpverleningNet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of schade voortvloeiend uit het delen van cliëntgegevens of andere gerelateerde informatie via het Product.=

  5. Rechten en beperkingen HulpverleningNet

  5.1. Beschikbaarheid van de Producten


  HulpverleningNet kan elk Product wijzigen, opschorten en/of stopzetten. Ook zijn wij in staat om in de toekomst de prijzen te wijzigen na een redelijke kennisgeving, voor zover de wijziging is toegestaan. HulpverleningNet kan niet garanderen dat de door Gebruikers geplaatste content en gegevens voortdurend worden getoond en opgeslagen. HulpverleningNet biedt geen opslagservice aan. U als Gebruiker stemt in dat HulpverleningNet niet verplicht is om een kopie van de door u, of anderen geplaatste content of gegevens op te slaan, te onderhouden of u er een kopie van te verstrekken.

  5.2. Geautomatiseerde verwerking


  HulpverleningNet gebruikt de data en gegevens die u verstrekt en die we over onze Gebruikers in bezit hebben. Dit doen wij zodat er aanbevelingen gedaan kunnen worden voor ons Product en functies die mogelijk nuttig voor u kunnen zijn. Profielen die op nauwkeurige wijze bijhouden worden, kunnen nauwkeuriger worden gevonden via ons Product.

  5.3. Intellectuele eigendomsrechten

  HulpverleningNet behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de Producten voor. De logo’s en andere handelsmerken, afbeeldingen en productenmerken van HulpverleningNet die worden gebruikt voor onze Producten, zijn handelsmerken van HulpverleningNet. Het is voor de Gebruikers van HulpverleningNet niet toegestaan om een vermelding van de rechten van intellectuele eigendom van HulpverleningNet in het platform en de Producten te verwijderen/veranderen. Tenzij de wet iets anders bepaald is het voor Gebruikers niet toegestaan om de werking van het platform te achterhalen middels ‘’reverse engeneering’’. Er mag geen actie worden ondernomen om de broncode van het platform te achterhalen/krijgen of het platform om te zetten in broncode.

  5.4. Beperkingen

  HulpverleningRecht heeft het recht om uw gebruik van de Producten te beperken. De mogelijkheden om contact op te nemen met zorgaanbieders is hierin geïncludeerd. Indien HulpverleningNet van mening is dat u deze Overeenkomst of de wet overtreedt, of dat u de Producten misbruikt.

  5.5. Uw licentie voor HulpverleningNet

  U bent de eigenaar van de gegevens die u via de Producten plaatst. Een niet-exclusieve licentie wordt vanuit u verleent aan HulpverleningNet. Deze licentie wordt onderstaand besproken:

  Een landelijk, in sublicentie te verlenen overdraagbaar recht om de door u via onze Producten en de Producten van anderen verstrekte gegevens te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verwerken en te publiceren, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie voor u en/of anderen. Wij beperken deze rechten op de volgende manier:

  1. De licentie kan beëindigt uw account te sluiten.

  2. HulpverleningNet vraagt u om toestemming, indien wij uw content willen opnemen voor de marketing en advertenties van Producten. Zonder betaling aan u of anderen kunnen wij reclame en advertenties in de nabijheid van uw content en gegevens tonen.

  3. U en HulpverleningNet zijn akkoord met het openen, opslaan, gebruiken en verwerken van verstrekte gegevens. Dit komt overeen met de voorwaarden van het Privacy beleid en de instellingen die u toepast op up account.
  6. Aansprakelijkheid en beperking

  Voor zover het wettelijk is toegestaan is HulpverleningNet niet aansprakelijk voor gegevensverlies, gemiste zakelijke opportuniteiten of het missen van winst. Ook indirecte en/of incidentele gevolgschade of schadevergoeding vallen hieronder. Het gebruik van de Producten op het platform van HulpverleningNet is op eigen risico. Wij streven er uiteraard naar om onze Producten optimaal te laten functioneren. HulpverleningNet geeft geen garantie dat de Producten die aangeboden worden foutloos en ononderbroken zullen zijn. Voor zover volgens de wet is toegestaan, doet HulpverleningNet afstand van alle wettelijke of stilzwijgende garanties. Onder deze stilzwijgende garanties vallen eigendom, de nauwkeurigheid van de data en gegevens, geschiktheid voor een bepaald doel en verhandelbaarheid.
  De beperkingen van aansprakelijkheid in artikel 5.4 zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u als Gebruiker en HulpverleningNet. De beperkingen zijn van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen.

  7. Duur en beëindiging

  Het gebruikersrecht dat u als Gebruiker krijgt, is geldig voor onbepaalde tijd. Dit geld gebruikersrecht is ook geldig voor de Producten die wij aanbieden, tenzij specifieke Producten anders bepalen.
  U en HulpverleningNet kunnen dit contract op elk gewenst moment beëindigen. De andere partij moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Zodra het contract is beëindigd gaat het recht om onze Producten te openen en e gebruiken verloren. Er zijn echter een aantal punten die van kracht blijven na de beëindiging:

  • Openstaande bedragen die één van de partijen is verschuldigd voorafgaand aan het beëindigen van het contract, moeten ook na de beëindiging voldaan worden. De schuld blijft staan.

  • Het recht dat wij hebben om de feedback die u over ons geeft te gebruiken en openbaar te maken.

  8. Algemene voorwaarden

  Er zijn nog enkele belangrijke details in dit contract die in dit punt worden besproken. Op het moment dat een rechtbank met de juiste bevoegdheid bepaald dat een gedeelte van dit Contract niet afgedwongen kan worden, stemmen wij van HulpverleningNet en u als Gebruiker/Bezoeker ermee in dat dat de rechtbank de voorwaardig dusdanig aan dient te passen, zodat dit gedeelte afgedwongen kan worden. Het beoogde doel kan hierdoor worden gerealiseerd. Op het moment dat de rechtbank hier niet toe in staat is, stemmen wij van HulpverleningNet en u als Gebruiker/Bezoeker ermee in om de rechtbank te verzoeken tot verwijdering van het niet-afdwingbare gedeelte. De rest van dit Contact is nog altijd af te dwingen. Indien HulpverleningNet niet optreedt bij een schending van dit Contract, betekent dat niet dat HulpverleningNet afstand doet van zijn rechten om dit Contract af te dwingen.

  9. De gedragsregels van HulpverleningNet

  U stemt in met de volgende gewenste gedragingen:

  • U gebruikt uw echte naam op uw profiel. Indien u een organisatie vertegenwoordigd gebruikt u de echte naam van uw organisatie.

  • U gebruikt de Producten die wij aanbieden op het platform op een professionele manier.

  • U verstrekt nauwkeurige gegevens aan ons en houdt deze gegevens actueel.

  • U leeft alle toepasselijke wetten na.
  U stemt in dat de volgende ongewenste gedragingen niet plaats zullen vinden :


  • U maakt geen vertrouwelijke gegevens van anderen openbaar zonder toestemming.

  • U schendt geen intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Hierin zijn patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en/of andere eigendomsrechten in inbegrepen.

  • U creëert geen valse identiteit op HulpverlenignNet, of doet u voor als iemand anders. U maakt geen profiel voor iemand anders dan uzelf.

  • Zonder toestemming kopieert of maakt u de gegevens die via de Producten vanuit derden of rechtstreeks zijn verkregen niet openbaar.

  • U overschrijft geen beveiligingsfuncties, vermijd geen toegangscontrolesystemen of omzeild de limieten die onze Producten aangeven.

  • U plaatst geen softwarevirussen of andere schadelijke codes.

  • U gebruikt, ontwikkeld en ondersteund geen apparaten, software of andere middelen om de Producten die HulpverleningNet aanbied te doorzoeken en gegevens daarvan te kopiëren.

  • U past geen framing, mirroring of elders toe om het uiterlijk en de werking van de Producten na te bootsen.

  • U manipuleert of belast (onredelijk) de Producten niet middels het gebruik van virussen, spam en het misbruiken van algoritmen.

  10. Contact en klachten


  Indien u vragen hebt kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina Heeft u een klacht? Stuur dan een mail naar klachten@hulpverleningnet.nl met de volgende gegevens:
  1. Uw volledige naam en e-mailadres.
  2. Een beschrijving van de klacht.
  3. Een beschrijving van de natuurlijk persoon, rechtspersoon, locatie of dergelijke waar u een klacht over heeft.
  We streven ernaar om uw klacht binnen 3 werkdagen te beantwoorden.