Privacyverklaring

Het is onze visie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, digitalisering en innovatie in de hulpverlening-/zorgbranche. Op HulpverleningNet.nl centraliseren wij specifieke segmenten van het Nederlandse zorgaanbod, zodat zorgbehoevenden zo snel als mogelijk de juiste zorg krijgen. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij van HulpverleningNet en u als Gebruiker omgaan met persoonlijke gegevens op HulpverleningNet.

Inhoudsopgave

  1. 1. Hoe HulpverleningNet gegevens verzameld
  2. 2. Hoe HulpverleningNet gebruik maakt van uw gegevens
  3. 3. Hoe HulpverleningNet gegevens met u deelt
  4. 4. Uw keuzes en verplichtingen
  5. 5. Overig

Bij HulpverleningNet hanteren we duidelijke terminologie om onze verschillende gebruikersgroepen te onderscheiden:

1. Zorgaanbieder:

• Een geregistreerde organisatie op HulpverleningNet die per vestiging inzicht geeft in de geleverde diensten, kwaliteitskenmerken, wachtlijsten, en meer.

2. Gebruiker:

• Geregistreerd individu op HulpverleningNet (Zorgprofessionals en Verwijzers), die op zoek is naar informatie of een zorgaanbieder/zorgaanbod. Gebruikers hebben de mogelijkheid om beoordelingen te plaatsen.

3. Bezoekers:

• Ongeregistreerde Gebruikers die op zoek zijn naar informatie of een zorgaanbieder/zorgaanbod. Bezoekers hebben niet de mogelijkheid om beoordelingen te plaatsen.

1. Hoe HulpverleningNet gegevens verzameld

1.1 Gegevens die u aan HulpverleningNet verstrekt

Zodra u een account aanmaakt op HulpverleningNet verstrekt u gegevens aan ons. Onderstaand een uitleg over de gegevensverstrekking bij de registratie en op uw profiel.

Registratie

U bent verplicht om gegevens op te geven op het moment dat u een account wil aanmaken op HulpverleningNet. Zowel Zorgaanbieders als Professionals en Verwijzers dienen een geldig e- mailadres en wachtwoord op te geven tijdens de registratieprocedure.

Profieleisen van een Zorgaanbieder

HulpverleningNet stelt voor Zorgaanbieders een aantal gegevens op, die verplicht opgegeven moeten worden tijdens het registratieproces van een vestiging. Om de kwaliteit op het platform te waarborgen en het optimale uit onze Producten te halen, hanteren wij een minimale grens aan gegevens die een vestiging moet overleggen, om op het platform weergeven te worden. Een aantal gegevens zijn optioneel en kunnen worden overlegd. Alle gegevens die u als Zorgaanbieder deelt, zijn zichtbaar op het platform.

Betalingen voor Zorgaanbieders

Wij vragen Zorgaanbieders die zich registreren om factureringsgegevens te verstrekken. Van december 2023 tot en met augustus 2024 gelden aangepaste tarieven. Zorgaanbieders die zich aanmelden vóór eind april 2024 profiteren van 3 gratis proefmaanden en 6 maanden met een aangepast tarief. Dit stelt hen in staat ons platform uitgebreid te ervaren. Het verstrekken van factureringsgegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding en de diensten na de proefperiode voort te zetten. Deze voorwaarde is van kracht om een soepele overgang naar reguliere tarieven na de aangeboden periode te waarborgen.

Uploaden en plaatsen van gegevens als Zorgaanbieder

Wanneer u als Zorgaanbieder gegevens plaatst via onze Producten, verzamelen wij deze data. U bent niet verplicht tot het delen van specifieke segmenten van de data. Indien u ervoor kiest om dit niet te doen, bent u mogelijk minder goed in staat om de Producten van HulpverleningNet optimaal te benutten.

1.2 Gegevens die anderen aan HulpverleningNet verstrekken

Gebruikers kunnen gegevens over Zorgaanbieders plaatsen.

Uw privacy is van groot belang voor ons, en wij streven naar transparantie in onze dienstverlening. Gebruikers van het platform (Verwijzers, Zorgprofessionals en Verwijzende Zorgaanbieders) hebben de mogelijkheid om beoordelingen en feedback over zorgaanbieders te plaatsen. Deze kunnen zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. We moedigen eerlijke en constructieve feedback aan.

Houd er rekening mee dat beoordelingen persoonlijke informatie kunnen bevatten. Er worden maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Beoordelingen worden gecontroleerd op betrouwbaarheid en gepast taalgebruik om de integriteit van ons beoordelingssysteem te waarborgen.

1.3 Gebruik van onze Producten

HulpverleningNet registreert uw bezoeken en het gebruik van onze Producten. Op het moment dat u onze Producten bezoekt/gebruikt registreren wij uw gebruiksgegevens. Onze website (www.hulpverleningnet.nl), maar ook gerelateerde technologieën aan ons platform zoals advertenties en andere content zijn hierin inbegrepen. We gebruiken cookies en aanmeldgegevens om uw gebruik te registreren en u als Gebruiker te identificeren.

1.4 Cookies

Binnen ons Cookiebeleid beschrijven we cookies en dergelijke technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen. Als Gebruiker kunt u zich ook afmelden voor het gebruik van de cookiegegevens en dergelijke technologieën.

1.5 Uw locatie en apparaat

Als u onze website of Producten bezoekt of verlaat, ontvangen we gegevens via cookies en dergelijke technologieën. We ontvangen gegevens over uw mobiele netwerk en apparaat). Indien u onze Producten gebruikt vanaf een mobiel apparaat, is het mogelijk dat dit apparaat ons gegevens over uw locatie stuurt. Dit hangt af van uw telefooninstellingen.

1.6 Berichtgeving en communicatie

Wij ontvangen informatie wanneer u communiceert via onze Producten. Wij verzamelen gegevens over u als u berichten binnen onze Producten (of in verband met) ontvangt, verstuurd of gebruikt.

1.7 Overig

HulpverleningNet is een dynamisch platform. We staan voor innovatie in de zorgbranche, waardoor we met de tijd nieuwe functies en Producten introduceren. Dit betekend dat we nieuwe gegevens verkrijgen en ook nieuwe manieren kunnen creëren om deze gegevens te gaan gebruiken. Zodra we andere persoonlijke of zakelijke gegevens gaan gebruiken of verzamelen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Dit kan dan in de Privacyverklaring worden aangepast.

2. Hoe HulpverleningNet gebruikt maakt van uw gegevens

HulpverleningNet gebruikt uw gegevens om onze Producten aan te bieden en te innoveren. Afhankelijk van de manier waarop u onze Producten gebruikt, maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens.

2.1 IN-mail berichte

Via het HulpverleningNet platform dat wij aanbieden, heeft u als Gebruiker de mogelijkheid om contact op te nemen met anderen. Wij gebruiken uw gegevens strikt om uw toegang tot onze producten te verifiëren.
Gebruikers, waaronder Zorgprofessionals, Verwijzers en Verwijzende zorgaanbieders, kunnen IN- mail berichten sturen naar zorgaanbieders. Deze berichten hebben als doel informatie in te winnen over zorgdiensten, het bespreken van de plaatsing van een cliënt, of elders.

Wij staan erop dat de verstrekte informatie alleen wordt gebruikt voor het beoogde doel en nemen passende maatregelen om uw privacy te beschermen.

2.2 Contact en communicatie

Via het HulpverleningNet platform is communicatie tussen Gebruikers mogelijk. Ook kunnen wij contact met u opnemen. Dit doen we via de door u geregistreerde mailadressen. De inhoud van de berichten die wij sturen hebben een relatie tot de beschikbaarheid van onze Producten, updates en overige belangrijke mededelingen omtrent het functioneren van HulpverleningNet en diens Producten.

2.3 Reclame

Zowel binnen als buiten onze Producten tonen we op u afgestemde reclame en advertenties. Hier kunt u zich niet voor afmelden. Middels deze advertenties richten we ons op Gebruikers, Bezoekers en anderen die zich buiten onze Producten bevinden. Om het platform verder te ontwikkelen onderzoeken wij de effectiviteit van de reclame en advertenties die we inzetten. Dit doen we door de prestaties te meten, waardoor we de effectiviteit in kaart kunnen brengen. Met behulp van de volgende gegevens doen wij dit:

• Door leden verstrekte gegevens (bijvoorbeeld profiel- en contactgegevens);
• Gegevens van reclametechnologieën;
• Verkregen informatie van partners en leveranciers op het gebied van reclame en advertenties; Gegevens voor advertentie- en reclameproviders

Zodra u een advertentie binnen of buiten onze Producten bekijkt of hierop heeft geklikt, ontvang de advertentieprovider hiervan een signaal. Via het gebruik van technologieën zoals cookies is het mogelijk om vast te stellen dat u dat bent geweest.

2.4 Marketing

We promoten onze Producten bij zowel u als bij anderen Gebruikers, Bezoekers en anderen.

2.5 Productontwikkeling en onderzoek

We zijn constant bezig met de ontwikkeling van het platform. Om dit te kunnen realiseren verrichten we onderzoek naar het platform van HulpverleningNet. Feedback vanuit Gebruikers en Bezoekers is hier een onderdeel van. Middels onder andere deze gegevens streven wij ernaar, om een betere persoonlijke-, zakelijke- en algemene ervaring te kunnen bieden en de betrokkenheid van de zorgbranche bij het platform vergroten
We proberen een bijdrage te leveren aan de digitale innovatie en ontwikkeling van de \ zorgbranche. Dit willen we realiseren door Zorgaanbieders, Verwijzers en Professionals te helpen om productiever en succesvoller te werk te gaan. We maken gebruik van persoonlijke- en zakelijke gegevens en data om trends en ontwikkelingen in de zorgbranche te onderzoeken. Ook kunnen we gebruik maken van enquêtes. U bent niet verplicht om aan dergelijke opiniepeilingen en enquêtes mee te doen.

2.6 Gebruiksondersteuning

We maken gebruik van gegevens, om problemen op het platform om te lossen en u te helpen. Indien er klachten en problemen over de Producten van HulpverleningNet zijn, onderzoeken wij dit en reageren wij hierop door het op te lossen.

2.7 Onderzoek en beveiliging

We maken gebruik van gegevens voor onderzoek en beveiliging. Dit doen we voor veiligheidsdoeleinden of ter voorkoming van schendingen van onze gebruikersovereenkomst. We proberen te allen tijden pogingen om onze Gebruikers en Bezoekers of anderen schade te berokkenen en mogelijke fraude te voorkomen.

2.8 Inzichten die niet tot u herleid kunnen worden

We gebruiken gegevens en data om inzichten te genereren die niet tot u persoonlijk herleid kunnen worden. U kunt denken aan statistieken en demografische gegevens en -inzichten van Gebruikers en Bezoekers.

3. Hoe HulpverleningNet gegevens met u deelt

Voor Zorgaanbieders

Als Zorgaanbieder is het belangrijk om te weten dat de gegevens die u per vestiging op uw profiel plaatst, zichtbaar zijn voor zowel geregistreerde gebruikers als bezoekers van ons platform. Wij gaan zorgvuldig om met de verstrekte informatie en nemen maatregelen om uw privacy te waarborgen. Mocht u vragen hebben over de zichtbaarheid van uw gegevens of andere privacy kwesties, neem dan contact met ons op via info@hulpverleningnet.nl.

3.1 Gerelateerde Producten

HulpverleningNet deelt uw gegevens via onze verschillende Producten. We hebben de mogelijkheid om intern gegevens samen te voegen voor de verschillende Producten die onderdeel zijn van deze Privacyverklaring. Het doel hiervan is om onze Producten relevanter en bruikbaarder te maken.

3.2 Providers voor onze Producten

Om de kwaliteit van onze Producten te waarborgen kunnen wij andere partijen inschakelen om ons te helpen. U kunt hierbij denken aan onderhoud, controle, betalingen, marketing/sales en innovatie. Deze partijen hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is, om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren namens ons. Deze partijen zijn niet gemachtigd om deze gegevens openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

3.3. Wijzigingen in zeggenschap

We kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf wordt verkocht. Echter dienen deze gegevens nog steeds te worden gebruikt in overeenstemmingen met deze Privacyverklaring.
Het is ook mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld als onderdeel van een fusie of wijziging in zeggenschap (incl. de voorbereiding van deze zaken). Het bedrijf of de entiteit die ons, of een deel van ons bedrijf overneemt, heeft dan het recht om uw gegevens te blijven gebruiken volgens de richtlijnen van deze Privacyverklaring. Uiteraard kan er anders overeen worden gekomen.

3.4 Wettelijke openbaarmakingen

Indien we van mening zijn dat we er wettelijk toe verplicht zijn, of om onze en uw rechten te beschermen, moeten we uw gegevens mogelijk delen.
Er is een mogelijkheid dat we gegevens over u openbaar moeten maken, indien we hiertoe worden verplicht. Dit kan zijn door wetgeving of een juridische procedure. Ook kan het zijn dat we in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaring van noodzaak is voor de volgende punten:

• De bescherming van de veiligheid en rechten van HulpverleningNet, onze Gebruikers, onze medewerkers en andere betrokkenen.

• Het onderzoeken en voorkomen van vermeende of feitelijke onwettelijke activiteiten. Indien nodig nemen wij hier actie tegen.

• Het onderzoeken van vorderingen van derden en ons hiertegen te verdedigen.

• Onze overeenkomsten met u als Gebruiker of Bezoeker van HulpverleningNet af te dwingen. • De integriteit en/of veiligheid van onze Producten te beschermen.

We proberen Gebruikers op de hoogte te stellen van wettelijke verzoeken om hun persoonlijke gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit wettelijk of volgens een gerechtelijke uitspraak verboden is of wanneer het verzoek een noodgeval is.

4. Uw keuzes en verplichtingen
4.1 Uw recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens

Als Gebruiker hebt u toegang tot uw persoonlijke gegevens. U bent zelf in staat om deze te veranderen of te verwijderen.

U kunt:

• Gegevens wijzigen en corrigeren via uw account.

• Gegevens verwijderen door bijvoorbeeld uw account te sluiten. Indien u bepaalde gegevens wilt verwijderen kunt u dit zelf doen binnen het platform van HulpverleningNet.

• Het gebruik van gegevens beperken/verbieden. U kunt een verzoek indienen om het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen. Dit kunt u doen wanneer wij bijvoorbeeld geen juridisch recht hebben om deze te gebruiken, of het gebruik te beperken wanneer uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet kloppend zijn.

4.2 Gegevensopslag

HulpverleningNet bewaard de meeste van uw persoonlijke gegevens zolang als uw account geopend is, of zolang als nodig is om u onze Producten aan te bieden. Dit omvat door u en anderen aan HulpverleningNet verstrekte gegevens en gegevens die worden/werden gegenereerd door, of afgeleid uit uw gebruik van onze Producten. In sommige gevallen kiezen we ervoor om bepaalde gegevens te bewaren (bijv, informatie over uw gebruik van onze Producten) in een geanonimiseerde vorm.

4.3 Sluiting van uw account

HulpverleningNet bewaart een gedeelte van uw gegevens nadat u uw account hebt gesloten. Indien u uw account op HulpverleningNet hebt gesloten zijn uw gegevens niet meer zichtbaar voor andere Gebruikers of Bezoekers op het platform. We streven ernaar om de gegevens van en gesloten account binnen 30 dagen te verwijderen, behalve het volgende:
We bewaren uw persoonlijke gegevens nadat u ervoor hebt gekozen om uw account te sluiten, indien dat nodig is te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, voorschriften na te leven, beveiliging te handhaven en fraude en misbruik te voorkomen.
Uw profiel wordt mogelijk nog binnen de resultaten van bijvoorbeeld zoekmachines weergegeven totdat ze hun cache hebben vernieuwd.

5. Overig
5.1 Beveiliging

HulpverleningNet implementeert veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen. Ondanks dat we de veiligheid van uw gegevens niet kunnen garanderen, streven we er wel naar om de veiligheid van uw gegevens te optimaliseren. We voeren regelmatig controles uit op onze systemen om veiligheidsrisico’s te identificeren. Echter bestaat er geen garantie dat er inbreuk wordt gedaan op deze gegevens en deze gegevens vernietigd, gewijzigd of openbaar worden gemaakt na schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.

5.2 Juridische grondslagen voor uw gegevensverwerking

Wij geven u als Gebruiker een keuze wat betreft ons gebruik van uw gegevens. We hebben een juridische grondslag om gegevens over u te verzamelen, gebruiken en delen. Indien u deze verleende toestemming wilt intrekken kunt u uw account sluiten bij de instellingen. HulpverleningNet verzameld en verwerkt alleen gegevens waar een juridische grondslag voor bestaat. Uw toestemming dient hiervoor als rechtsgrond. Wanneer u een account aanmaakt op HulpverleningNet verleent u deze toestemming en tekent u een contract voor het verwerken van uw gegevens. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren. Indien u vragen of bezwaren hebt kunt u contact met ons opnemen via klachten@hulpverleningnet.nl, of de contactpagina.

5.3 Marketing

Voor marketingdoeleinden delen we zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens met derden.

5.4 Contactgegevens

U kunt contact met HulpverleningNet opnemen om vragen te stellen of een klacht in te dienen.