Begeleid wonen afbeelding

Begeleid wonen

Gepubliceerd: 8 maanden geleden

Wat is begeleid wonen?

Begeleid wonen is een woonvorm waarbij mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren, de mogelijkheid krijgen om met begeleiding zelfstandig te wonen. Begeleid wonen biedt een veilige woonomgeving aan, waarbij cliënten de mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk eigen regie over hun leven te behouden. De begeleiding bij begeleid wonen is niet constant op de locatie aanwezig en werken meer op basis van afspraken. Dit is anders ten opzichte van beschermd wonen, waar de begeleiding 24 uur per dag aanwezig is. 

Voor wie is begeleid wonen?

Begeleid wonen is een intramurale zorgvorm die zich heeft bewezen als een pragmatische aanpak voor degenen die zelfstandig willen zijn, maar dit willen combineren met zorg ondersteuning. Begeleid wonen is een zorgvorm die aansluit bij zorgbehoevenden met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, jongvolwassenen die begeleiding nodig hebben in de weg naar zelfstandigheid en ouderen die behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. 

Wat is het verschil tussen beschermd- en begeleid wonen? 

Beschermd- en begeleid wonen zijn beiden een intramurale zorgvorm, waarbij zorgbehoevenden aan de hand van huisvesting en begeleiding ondersteuning krijgen in een omgeving met professioneel toezicht. Bij beschermd is er sprake van constante toezicht, omdat door de intensieve zorgbehoeftes binnen deze setting er 24 uur per dag toegang moet zijn tot begeleiding en ondersteuning, zodat cliënten goed kunnen functioneren in een veilige omgeving. De omgeving van beschermd wonen is gestructureerd, doordat er constant professionele begeleiding aanwezig is. Binnen de zorgvorm begeleid wonen wordt er van cliënten verwacht dat zij zelfstandiger kunnen functioneren, ten opzichte van beschermd wonen. Bij begeleid wonen is er namelijk geen sprake van 24-uurs begeleiding en ondersteuning, waardoor cliënten zelfstandiger moeten zijn om op dagelijkse basis goed te kunnen functioneren. Begeleid wonen stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid, omdat de begeleidingsmomenten minder frequent dan bij beschermd wonen zijn en voornamelijk op afspraak plaatsvinden.

Wat is het doel van begeleid wonen?

Het doel van de zorgvorm begeleid wonen is om cliënten met uiteenlopende zorg- en begeleidingsbehoeftes te helpen en te ondersteunen bij het bereiken van meer zelfstandigheid. Hoe dit doel van zelfstandigheid wordt bereikt is op het individu toegespitst, omdat het persoonsafhankelijk is waarom iemand begeleid woont en hoe iemand zich ontwikkeld. De begeleiding en ondersteuning kan gericht zijn op gebieden als; werkgelegenheid, gezondheid, studie, wonen, gezondheid, financiën, persoonlijke ontwikkeling en het sociale netwerk. Ondersteuning (WMO). De WMO is bedoeld voor mensen die hulp- en/of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en/of deel te nemen aan de samenleving. Begeleid wonen kan vanuit de WMO gefinancierd worden en kan aan worden gevraagd bij het WMO loket van de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven.
Voor de Jeugdwet is het aanmeld en financieringsproces vrijwel identiek ten opzichte van de WMO. Echter kan er vanuit de Jeugdwet ook door een gecertificeerde instelling een aanmeldingsprocedure voor begeleid wonen worden opgestart. De Nederlandse gemeenten zijn net als bij de WMO verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

Waar vind ik de juiste zorgaanbieder voor begeleid wonen?

HulpverleningNet is een platform waar verwijzers en professionals gemakkelijk op zoek kunnen gaan naar een zorgaanbieder voor een zorgbehoevende cliënt. Op HulpverleningNet is het mogelijk om aan de hand van verschillende zoekfilters, een zorgaanbieder te vinden en te benaderen die aansluit bij de behoeftes van de cliënt. Deze zoekfilters sluiten naadloos aan bij de belangrijkste kenmerken van een zorgaanbieder, zodat de resultaten gekaderd kunnen worden tot alleen de meest relevante zorgaanbieders.
Voor een zoekende gebruiker is het gebruik van HulpverleningNet volledig gratis. Mocht je een organisatie hebben gevonden die begeleid wonen aanbiedt, maakt HulpverleningNet het mogelijk om via het platform een InMail bericht te versturen naar de juiste afdeling van de organisatie om de mogelijkheden te bespreken. Om van deze functie gebruik te maken is het wel vereist om een gratis profiel aan te maken.
HulpvereningNet is het platform om zo snel als mogelijk de juiste zorgaanbieder te vinden voor een zorgbehoevende cliënt. Doordat de aangesloten organisaties een uitgebreid profiel hebben samengesteld wordt alle belangrijkste info weergegeven. Hierdoor kan er op effectieve wijze een juiste match gemaakt worden.