Beschermd wonen afbeelding

Beschermd wonen

Gepubliceerd: 6 maanden geleden

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is er voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. In de meeste gevallen is de begeleiding 24 uur per dag toegankelijk, wat betekend dat cliënten zowel gedurende de dag als in de nacht toegang hebben tot professionele begeleiding. Dit maakt dat beschermd wonen een passende zorgvorm is voor mensen met verstandelijke, psychische en/of psychosociale problematiek die 24 uur per dag toezicht nodig hebben.

Wat is het doel van beschermd wonen? 

De begeleiding binnen beschermd wonen richt zich op het aanleren van basisvaardigheden om zelfredzaamheid te vergroten. 
Binnen beschermd wonen worden cliënten ondersteund bij hun dagelijkse activiteiten en is het doel om regelmaat en structuur aan te brengen. Sommige beschermde woonlocaties bieden interne dagbesteding aan om dit te realiseren. Indien dit intern niet mogelijk is kan de begeleiding binnen de beschermde woonlocatie de cliënt begeleiden naar een externe dagbesteding. Beschermd wonen kan ook hulp bieden om, om te gaan met een verslaving, verwaarlozing en/of eenzaamheid.
Indien mogelijk is het, het streven dat na de periode van beschermd wonen de cliënt doorstroomt naar een eigen (huur)woning, met optioneel ambulante begeleiding.

Waar kan beschermd wonen worden aangevraagd en hoe wordt dit gefinancierd?

In de meeste gevallen wordt beschermd wonen gefinancierd door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Sinds de doorcentralisatie op 1 januari 2022 zijn alle 355 gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Beschermd wonen kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is, of wil gaan wonen. Een aantal gemeenten kunnen de cliënt doorverwijzen naar een extern samenwerkingsorgaan, die complexe zorgvragen voor beschermd wonen beoordelen en eventueel toewijzen.

Beschermd wonen kan ook worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Dit heet ook wel GGZ-wonen, wat is gericht op langdurige zorg en begeleiding. De aanvraag kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de cliënt langdurige zorg nodig heeft. Indien dit het geval is heeft de cliënt blijvend recht op langdurige zorg. 

Binnen de WLZ is het voor een cliënt mogelijk om te kiezen tussen zorg in natura (ZIN) en een Persoons Gebonden Budget (PGB). ZIN houdt in dat zorg wordt ingekocht bij zorgaanbieders die zijn gecontracteerd door het verantwoordelijke zorgkantoor. Cliënten kunnen ook zelf hun zorg en ondersteuning inkopen via het PGB.

In sommige gevallen kan beschermd wonen worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZWV). Alhoewel de ZVW voornamelijk verantwoordelijk is voor de financiering van medische zorg, is er ook ruimte voor zorg, begeleiding en verblijf binnen een beschermde woonsetting. Financiering van beschermd wonen vanuit de ZVW is in de meeste gevallen van toepassing wanneer er medische zorg en/of -handelingen moeten worden uitgevoerd binnen de beschermde woonsetting.

Beschermd wonen op HulpverleningNet

Op HulpverleningNet is het mogelijk om op zoek te gaan naar een passende zorgaanbieder die beschermd wonen aanbied. Het is mogelijk om te filteren op locatie, specialisatie, doelgroep, wachtlijsten en contracteringen, zodat er alleen voor jou relevante zorgaanbieders worden getoond.
Zorgaanbieders die te vinden zijn op HulpverleningNet weergeven op hun profiel met wat voor financiering zij werken. Dit kan zijn: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet of Wet Forensische Zorg. Zorgaanbieders kunnen aangeven of ze met zorg in natura werken, maatwerkovereenkomsten of persoonsgebonden budgetten. Al deze informatie maakt het makkelijker om alleen relevante zorgaanbieders te onderzoeken, indien er al een bestaande indicatie is. 
Op HulpverleningNet weergeven zorgaanbieders hun wachtlijsten, waardoor het mogelijk is om van te voren in kaart te brengen hoelang het duurt voordat beschermd wonen voor de cliënt mogelijk is. Naast de financieringen en de wachtlijsten, worden op HulpverleningNet specialisaties, gesproken talen, de doelgroep, kwaliteitskenmerken en de missie en visie weergeven. 
HulpverleningNet is de online omgeving waar zorgprofessionals, verwijzers en organisaties op zoek kunnen gaan naar de juiste zorgaanbieder die beschermd wonen biedt. Cliënten die behoefte hebben aan deze zorgvorm kunnen zo efficiënter bij de juiste zorgaanbieder worden geplaatst, waardoor verantwoordelijke partijen geen ellenlange zoektocht uit hoeven te voeren naar de juiste zorgaanbieder.