Verzorgingshuis afbeelding

Verzorgingshuis

Gepubliceerd: 8 maanden geleden

Voor wie is een verzorgingshuis?

Een verzorgingshuis is er voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. In een verzorgingshuis worden mensen ondersteund met dagelijkse bezigheden die zij niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Binnen een verzorgingshuis wordt er een veilige leefomgeving geboden, doordat de zorg en ondersteuning volledig aansluit bij de bestaande zorgbehoeftes. Hierdoor sluit deze zorgvorm aan bij individuen die door ziekte, ouderdomskwalen of handicaps niet zelfstandig kunnen wonen.

Wat is het doel van een verzorgingshuis?

Het doel van een verzorgingshuis is om zorgbehoevenden een leefomgeving te bieden, waarin zij de zorg krijgen die zo nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van leven te bevorderen, door de zorg af te stemmen op de specifieke behoeftes die er spelen. Tegelijkertijd is er binnen een verzorgingshuis het streven om voor de cliënten een gemeenschapsgevoel te creëren, doordat er naast de afgestemde zorg ook sociale activiteiten en recreatie worden aangeboden.

De vervolgstap vanuit een verzorgingshuis kan sterk variëren. Afhankelijk van de gezondheidstoestand en de mate van zelfstandigheid zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Indien de gezondheidstoestand verbeterd en de zorgbehoevende zelfstandig genoeg is om naar huis te gaan, kan er thuiszorg worden ingezet.
  • Als de zorgbehoefte toeneemt, doordat de gezondheidstoestand verslechterd kan een verpleeghuis de vervolgstap zijn. In dit geval is er sprake van intensievere medische zorg en verpleging.

Uiteraard zijn er meerdere vervolgopties vanuit een verzorgingshuis. Afhankelijk van de situatie en de behoeftes die er spelen zijn er verschillende opties mogelijk. Andere opties zijn; hospicezorg, assisted living en zelfstandig wonen.

Hoe wordt een verzorgingshuis gefinancierd en hoe verloopt de aanvraag voor een aanmelding?

Een verzorgingshuis wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voordat er een financiering aangevraagd kan worden, moet er eerst een geldige indicatie zijn, die is afgegeven vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties binnen de WLZ en beoordeelt of de aanvrager recht heeft op langdurige zorg.

Zodra de indicatie is afgegeven begint de zoektocht naar een passend verzorgingshuis. Deze zoektocht is mogelijk op HulpverleningNet. Tijdens dit onderzoek moet er rekening worden gehouden of er wordt gekozen tussen zorg in natura (ZIN of een persoonsgebonden budget (PGB). ZIN financiering houdt in dat zorg wordt ingekocht bij zorgaanbieders die zijn gecontracteerd door het verantwoordelijke zorgkantoor. Cliënten kunnen ook zelf hun zorg en ondersteuning inkopen via het PGB. De gehele aanvraagprocedure loopt via het regionale zorgkantoor, binnen het gebied waar de aanvragen staat ingeschreven. Het zorgkantoor handelt de verdere financiering af.

Verzorgingshuizen op HulpverleningNet

Op het platform van HulpverleningNet is het voor jou als verwijzer of zorgprofessional mogelijk om op zoek te gaan naar een passend verzorgingshuis voor een cliënt. HulpverleningNet biedt een uitgebreide database aan verschillende zorgvormen, zodat het gemakkelijker wordt om de juiste zorgaanbieder te vinden. Indien je opzoek bent naar een passend verzorgingshuis voor een cliënt kunt je filteren op zowel de gewenste zorgvorm als een passende locatie (provincie of stad). Het is ook mogelijk om meerdere filters toe te passen. Ben je op zoek naar een verzorgingshuis met een specialisatie zoals het autisme spectrum stoornis, kan je zoeken op een dergelijke specialisatie. Ook is het mogelijk om te filteren op doelgroep.

Aangemelde zorgaanbieders vermelden op het desbetreffende profiel de lopende wachtlijsten voor de zorgvormen die ze bieden. Ook wordt op het profiel vermeld met welke financieringsvorm de zorgaanbieder werkt en binnen welke regio de financieringsvormen gelden. Financieringsvormen vallen op HulpverleningNet binnen de; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet of Wet Forensische Zorg. Zorgaanbieders kunnen op HulpverleningNet aangeven of ze met zorg in natura, maatwerkovereenkomsten of persoonsgebonden budgetten werken.

HulpverleningNet is voor jou als verwijzer of zorgprofessional de online omgeving waar je op zoek niet alleen op zoek kan gaan naar het juiste verzorgingshuis, maar naar andere bestaande zorgvormen in Nederland. HulpverleningNet weergeeft geen curatief zorgaanbod.