Admodumzorg

Nijmegen
Gelderland
Ilona van Kampen
Laatst bijgewerkt: 4 maanden geleden
Logo van Admodumzorg

Zorgvormen

Admodumzorg biedt op dit moment 2 zorgvormen aan. Hieronder vind u verdere informatie per zorgvorm.

ZorgvormOpties zorgfinancieringFinanciering vanuit deWachtlijstGemeente
Beschermd wonenMaatwerkovereenkomstJeugdwet10 tot 20 wekenBinnen eigen gemeente
CrisisplekkenMaatwerkovereenkomstJeugdwet10 tot 20 wekenBinnen eigen gemeente

Kwaliteitskenmerken

Admodumzorg is op dit moment in bezit van de volgende keurmerken.

Kwaliteitskeurmerk
HKZ
Certificaatsnummer: 2229197
Klachtenregeling
Klachtenportaalzorg
Lidmaatschapnummer: 5663
Werkt u met SKJ-geregistreerde medewerkers?
Ja, wij werken met SKJ-geregistreerde medewerkers.

Specialisaties

Ontdek de 2 unieke specialisaties die Admodumzorg momenteel aanbiedt. Bekijk hieronder het complete overzicht.

Cultuur sensitieve specialisatiePsychische stoornissen

Behandelingen

Admodumzorg biedt op dit moment de volgende behandeling aan.

Verzekeraars

Admodumzorg heeft op dit moment contracten met verzekeraar . Bekijk hieronder het complete overzicht.

Taal

Bij Admodumzorg communiceren we in 1 verschillende taal. Ontdek hieronder welke taal dit is.

🇳🇱 Nederlands

Doelgroepen

Binnen onze zorgvestiging richten wij ons op 2 doelgroepen. Hieronder een overzicht van welke doelgroepen dit zijn.

Jongeren (12-18)Jongvolwassenen (18-23)

In het kort over Admodumzorg

Admodum Zorg biedt beschermde woonplekken, midden in het centrum van Nijmegen. Door middel van intensieve begeleiding leren de bewoners werken aan hun zelf opgestelde doelen, basisvaardigheden om hun zelfredzaamheid/autonomie te vergroten en het leren aanboren van nieuwe hulpbronnen binnen hun eigen netwerk. Het doel is om te resocialiseren in de maatschappij en meer gevoel van eigenaarschap over het eigen leven opbouwen.

Visie & missie van Admodumzorg

De missie en visie van de organisatie zijn gedestilleerd uit de kernwaarden die wij als organisatie belangrijk vinden en nastreven. De kernwaarden die van belang zijn voor Admodum Zorg zijn: vindingrijk, professioneel en menselijk contact. Deze kernwaarden dragen wij uit naar zowel medewerkers, cliënten alsook samenwerkingspartners en opdrachtgevers. • Vindingrijk: vernieuwend, creatief, verrassend en verfrissend. • Professioneel: continuïteit, stabiel, betrouwbaar en bestendig. • Menselijk: aandacht, betrokkenheid, interesse en belangstellend. Bij Admodum Zorg bieden wij adequate begeleiding en verantwoorde zorg door integraal, vindingrijk, professioneel en menselijk te werk te gaan. Onder verantwoorde zorg verstaan wij: - Zorg die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. - Zorg die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, zonder onderscheid naar ras, geloof of levensovertuiging. - Tevens staan wij voor het ervaren van succes door middel van taakgerichte hulpverlening. Hierbij gaan wij uit van behoefte en zelfwaardering van de cliënt. Vanuit deze basis willen we meer gevoel van eigenaarschap voor het eigen leven opbouwen. Kenmerkend voor de cliënten is dat ze in de loop van hun proces veel duurzame banden hebben verbroken en niet meer in staat zijn om genoeg beroep op anderen te doen. In de begeleiding leggen wij tevens de focus op het opbouwen en verbeteren van het sociale netwerk. Het is gericht op het vergroten van de draagkracht, waardoor het als vangnet kan fungeren. Cultuursensitiviteit staat hoog in het vaandel bij Admodum Zorg. Naast dat dit deel uitmaakt van onze manier van maatwerk, realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening door niet te oordelen, maar te vragen en door niet in te vullen maar aan te vullen. Admodum Zorg staat voor duurzaamheid in de zorg: ‘Zo kort als het kan, zo lang als het nodig is.’ We beogen een thuisgevoel te creëren, binnen het wonen, waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan. Met het gevoel van samenhorigheid zullen gevoelens als eenzaamheid en gebrek aan zingeving langzaam minder worden, wat uiteindelijk leidt tot meer balans en kwaliteit in het leven van de cliënt.

Neem contact op met Admodumzorg

Vul het contactformulier in om snel en eenvouding in contact te komen met Admodumzorg